Pytania

Czytając różne artykuły, polemiki i dyskusje zacząłem sobie zadawać różne pytania. Wydaje mi się, że na część z nich znam odpowiedzi, choć zdaję sobie sprawę, iż moje przemyślenia niekoniecznie muszą znaleźć zrozumienie u innych.

Jednym z głównych tematów powtarzanym jak mantra na początku roku są noworoczne postanowienia. I tak ciągle słyszymy, że dobrze jest mieć takowe. Różni specjaliści, żeby nie rzecz fachowcy, przekonują nas o znaczeniu postanowień w okresie życiowego przełomu, a takim może być zmiana roku. Dowiadujemy się, w jaki sposób wzmacniać swoją wolę, by wytrwać w realizacji […]

Spojrzenie wstecz

Dobiega końca kolejny rok. Samo stwierdzenie: “dobiega końca” mówi o tym, że coś się kończy, a coś innego zaczyna. Zwykle koniec kojarzy się z czymś negatywnym, bo przecież nawiązuje do przemijania, a przemijanie z kolei przypomina o kruchości życia. Z drugiej strony koniec nie zawsze musi być czymś złym. Może oznaczać zakończenie długotrwałego, bolesnego procesu, […]

Wszyscy doświadczamy tego, że grudniowy czas nabiera niezwykłego tempa i to odwrotnie proporcjonalnie do otaczającej natury. Podczas gdy przyroda zwalnia i pogrąża się w zimowym śnie, ludzie zaczynają się gorączkowo śpieszyć. Na dodatek wszędzie słychać kolędy. Część z nich przypomina nam, że nadszedł “czas radości”.

Przy okazji wizyty kardynała Kurta Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, odbyły się spotkania z przedstawicielami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Wiele mówiono na temat ekumenii oraz o wzajemnych relacjach. Miałem możliwość wysłuchania naprawdę ciekawych wystąpień. Za jakiś czas z pewnością pojawią się materiały pokonferencyjne i będzie możliwość dokonania rzetelnej analizy.

Zostałem zaproszony przez Ambasadę Niemiec do udziału w dyskusji panelowej o znaczeniu Kościoła w pokojowej rewolucji w NRD i w Polsce. Temat, co oczywiste, wypływa z 25-lecia Okrągłego Stołu, częściowo wolnych wyborów oraz zburzenia muru berlińskiego. Te wydarzenia pociągnęły za sobą szereg innych, w kolejnych krajach za tak zwaną żelazną kurtyną. Kształt geopolityczny Unii Europejskiej […]

Historia o marnotrawnym synu zawsze mnie fascynowała. Zaczęło się od tego, że gdy miałem około 10 lat, duchowny prowadzący katechezę zadał nam pytanie – którym z synów chciałbyś być?  Pewnie oczekiwał poprawnej odpowiedzi, którą powinno być wskazanie młodszego. Większość moich przyjaciół tak właśnie zrobiła. Ja jednak identyfikowałem się z tym starszym. Duchowny korygował moją wypowiedź […]

Trudne sprawy

Od trzech lat próbowałem rozwiązać pewien poważny problem, który wydawał się nierozwiązywalny. Wielokrotnie w różnych gremiach kościelnych dyskutowaliśmy na jego temat aż wreszcie doprowadziłem do spotkania zainteresowanych stron. Byłem przekonany, że czeka mnie bardzo trudna rozmowa. I nagle okazało się, że porozumienie zawarto w ciągu pięciu minut. Obie strony wyszły zadowolone. Byłem zdumiony. Właściwie moja […]

Jakiś czas temu zostałem zaproszony na pewne spotkanie.  Jednym z punktów była dyskusja. “Jak to dobrze, że biskup do nas przyjechał. Może wreszcie uda się załatwić tą od dawna nierozwiązaną sprawę.” Zapytałem o co chodzi. Okazało się, że istnieje w prawie kościelnym zapisana cała ścieżka jak tego typu sprawy rozwiązywać. Moi rozmówcy znali ten zapis. […]

Czy zadałeś sobie kiedyś pytanie o to, co wpływa na twój sposób postrzegania świata? Czy masz świadomość, że posługujesz się utartymi schematami myślenia? Ciekaw jestem czy oburza Cię takie pytanie? Może myślisz, że zawsze jesteś niezależny w swoich osądach. A może zdajesz sobie sprawę, że miejsce urodzenia, sposób wychowania, media, z których korzystasz i wiele […]