Tysiąc dni

Każdy kto wczoraj wszedł na stronę luter2017.pl mógł dostrzec na liczniku liczbę 1000. Licznik ten odmierza dni do daty 31 października 2017 roku. Pozostało 1000 dni do rocznicy 500-lecia ogłoszenia przez augustiańskiego mnicha 95 tez, które miały uzdrowić praktykę pokutną ówczesnego Kościoła.

Tydzień Modlitw

Jak co roku w styczniu przychodzi czas wędrówek małej grupy wiernych różnych Kościołów wraz z duchownymi i zakonnicami  po swoich miastach według ustalonej mapy nabożeństw ekumenicznych. Na każdym nabożeństwie pojawia się ta sama grupa aktywistów ekumenicznych, oczywiście duchowni, którzy często są tam z obowiązku oraz część zmienna, czyli wierni należący do parafii, w której właśnie […]

Pytania

Czytając różne artykuły, polemiki i dyskusje zacząłem sobie zadawać różne pytania. Wydaje mi się, że na część z nich znam odpowiedzi, choć zdaję sobie sprawę, iż moje przemyślenia niekoniecznie muszą znaleźć zrozumienie u innych.

Jednym z głównych tematów powtarzanym jak mantra na początku roku są noworoczne postanowienia. I tak ciągle słyszymy, że dobrze jest mieć takowe. Różni specjaliści, żeby nie rzecz fachowcy, przekonują nas o znaczeniu postanowień w okresie życiowego przełomu, a takim może być zmiana roku. Dowiadujemy się, w jaki sposób wzmacniać swoją wolę, by wytrwać w realizacji […]

Spojrzenie wstecz

Dobiega końca kolejny rok. Samo stwierdzenie: “dobiega końca” mówi o tym, że coś się kończy, a coś innego zaczyna. Zwykle koniec kojarzy się z czymś negatywnym, bo przecież nawiązuje do przemijania, a przemijanie z kolei przypomina o kruchości życia. Z drugiej strony koniec nie zawsze musi być czymś złym. Może oznaczać zakończenie długotrwałego, bolesnego procesu, […]

Wszyscy doświadczamy tego, że grudniowy czas nabiera niezwykłego tempa i to odwrotnie proporcjonalnie do otaczającej natury. Podczas gdy przyroda zwalnia i pogrąża się w zimowym śnie, ludzie zaczynają się gorączkowo śpieszyć. Na dodatek wszędzie słychać kolędy. Część z nich przypomina nam, że nadszedł “czas radości”.

Przy okazji wizyty kardynała Kurta Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, odbyły się spotkania z przedstawicielami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Wiele mówiono na temat ekumenii oraz o wzajemnych relacjach. Miałem możliwość wysłuchania naprawdę ciekawych wystąpień. Za jakiś czas z pewnością pojawią się materiały pokonferencyjne i będzie możliwość dokonania rzetelnej analizy.

Zostałem zaproszony przez Ambasadę Niemiec do udziału w dyskusji panelowej o znaczeniu Kościoła w pokojowej rewolucji w NRD i w Polsce. Temat, co oczywiste, wypływa z 25-lecia Okrągłego Stołu, częściowo wolnych wyborów oraz zburzenia muru berlińskiego. Te wydarzenia pociągnęły za sobą szereg innych, w kolejnych krajach za tak zwaną żelazną kurtyną. Kształt geopolityczny Unii Europejskiej […]

Historia o marnotrawnym synu zawsze mnie fascynowała. Zaczęło się od tego, że gdy miałem około 10 lat, duchowny prowadzący katechezę zadał nam pytanie – którym z synów chciałbyś być?  Pewnie oczekiwał poprawnej odpowiedzi, którą powinno być wskazanie młodszego. Większość moich przyjaciół tak właśnie zrobiła. Ja jednak identyfikowałem się z tym starszym. Duchowny korygował moją wypowiedź […]

Trudne sprawy

Od trzech lat próbowałem rozwiązać pewien poważny problem, który wydawał się nierozwiązywalny. Wielokrotnie w różnych gremiach kościelnych dyskutowaliśmy na jego temat aż wreszcie doprowadziłem do spotkania zainteresowanych stron. Byłem przekonany, że czeka mnie bardzo trudna rozmowa. I nagle okazało się, że porozumienie zawarto w ciągu pięciu minut. Obie strony wyszły zadowolone. Byłem zdumiony. Właściwie moja […]