Rozpoczynające się Światowe Dni Młodzieży stały się doskonałą okazją do promowania Polski w świecie. Co do tego nikt chyba nie ma wątpliwości. Wydaje się więc logiczne, że również rząd poprzez swoje ministerstwa wykorzystuje sytuację do wzmocnienia tego procesu. W tym celu powstały m.in. dwa dokumenty sygnowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych: “Przewodnik po historii Polski 966 – […]

Nienawiść i przemoc znów zatriumfowały – tym razem w USA. W masakrze zginęło co najmniej 50 osób i ponad 50 osób zostało rannych. Każdego dnia w świecie danym nam przez łaskawego Boga i z rąk ludzi stworzonych przez miłosiernego Boga czynione jest niewypowiedziane zło, czasami również w imieniu Boga. Nie tak ma być między wami […]

Woda niezbędna jest do życia. Potrzebujemy przede wszystkim wody, którą może dać nam jedynie Chrystus. To On jest tym, który łączy nas z bliźnimi, mimo wszystkich barier.

Różne są ścieżki historii – dla pojedynczych ludzi, dla Kościoła i całego świata. Pamiętajmy, że nic nie jest nam dane na zawsze.

Odpoczynek

Czy wypada odpoczywać? Mam nadzieję, że większość z czytelników zna trzecie przykazanie. Dla pewności przypomnę, bo z numeracją przykazań bywa różnie: “Pamiętaj abyś dzień święty święcił.” Gdyby sięgnąć do źródła w księgach Mojżeszowych, moglibyśmy odkryć, że Bóg podawał dwa powody świętowania dnia świętego. Pierwszy, to ta  szczególna społeczność z Bogiem i innymi wierzącymi należącymi do […]

Tęsknota

Adwent to czas oczekiwania i przygotowania na przyjście gościa. Nie jest odkryciem, że dziś w Europie jest to czas przede wszystkim wszechogarniającej komercji. Czas, w którym wzmaga się ilość obrotów handlowych, co z kolei napędza gospodarkę. W przestrzeni Kościoła zaczyna się czas wzmożonego działania związanego z adwentówkami, wigilijkami, spotkaniami świątecznymi, a już w same święta […]

Oczekiwania

“A myślmy się spodziewali…” (Łk. 24,21) Może w czasie adwentu nie za bardzo pasuje ten cytat. Jest on wyjęty z rozmowy uczniów idących do Emaus po śmierci Jezusa, gdy jeszcze nie mieli świadomości zmartwychwstania. Jak często możemy usłyszeć słowa: “spodziewałem się, oczekiwałem, byłem przekonany, że …”. Wypowiedzi zaczynające się w ten sposób zwykle zawierają dużą […]

Zmiana

Podobno sytuacja kryzysowa jest szansą na zmianę na lepsze. Odnoszę wrażenie, że każdy człowiek przeżywał, przeżywa lub będzie przeżywał jakiś swój osobisty kryzys. Pytanie tylko czy jest tego świadomy i czy twórczo potrafi odnajdywać rozwiązania. Przeżywamy wiele różnych kryzysów i nie chciałbym ich w tym miejscu systematyzować. Jest też wiele czynników, które doprowadzają do kryzysu […]

Wolność

Ostatnio ciągle słyszę ludzi, którzy zdecydowanie twierdzą, że wolność jest najważniejszą wartością. Tak było w Święto Niepodległości, gdy, słowo to było odmieniane przez wszystkie przypadki podczas uroczystości państwowych, jak i różnych pochodów zwanymi marszami wolności. W nowej kadencji Parlamentu wszystkie partie powołują się na wolność lub alarmują, że prawo do wolności jest naruszane. Ostatnie wydarzenia […]

Kim jestem?

Dawno już żaden temat nie podzielił tak państw i społeczeństw Europy jak sprawa uchodźców. Skrajne postawy prezentują nie tylko “szarzy” obywatele, ale również rządy. Ścierają się przekonania o konieczności ratowania ludzi i udzielania im pomocy za wszelką cenę z poglądem o tym, że uchodźcy to nie tyle problem dla budżetów, co zagrożenie, które w przyszłości […]