Yearly Archives:: 2020

Od ponad tygodnia odbywają się w Polsce największe protesty od początku lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy, strajki powszechne dotyczyły naprawy sytuacji ekonomicznej. Od tego się zaczęło. Skończyło się walką o odzyskanie wolności.

Odwaga w (bez)cenie

Odwaga zawsze była cenna, ale ostatnio jej wartość poszybowała w górę. Zadziałały prawa rynku. Im mniej jest pożądanego produktu, tym staje się on droższy. Jeżeli jest czegoś naprawdę mało, to staje się bezcenne, a wartość przestaje być notowana na giełdach. Bóg powołując różnych ludzi wskazywał między innymi na odwagę. Tak było chociażby w przypadku Jozuego, […]

Wybory?

Dlaczego zabieram głos w sprawach dotyczących wyborów prezydenckich? Po pierwsze: jestem obywatelem i nikt nie pozbawił mnie moich praw obywatelskich. Po drugie: jako duchowny czuję olbrzymie zaniepokojenie rosnącym konfliktem, który wpływa na pogłębianie podziałów w społeczeństwie. Niepokoję się również o stan demokracji w naszym państwie, przy czym nie chodzi o to, która partia polityczna sprawuje […]

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów LIST OTWARTY Szanowny Panie Premierze Mój list jest wyrazem zdecydowanego poparcia dla starań o zniesienie obowiązku 14-dniowej kwarantanny dla osób pracujących i mieszkających po obu stronach granic. Chciałbym włączyć się do głosu wielu ludzi – samorządowców, pracodawców i pracowników, organizacji pozarządowych i innych, którzy bez względu na przekonania […]

Dać nadzieję

Kilka lat temu byłem w obozie dla uchodźców w Jordanii. Było to potężne miasteczko zbudowane z baraków i w miarę dobrze zorganizowane. Różne instytucje prowadziły zajęcia dla tysięcy uchodźców z Syrii. Uczono nowych zawodów, dzieci otrzymywały podstawowe wykształcenie. Rząd Jordanii wypłacał miesięcznie małe zasiłki, aby ludzie mogli jakoś funkcjonować. A jednak wielu decydowało się na […]

W Nowym Testamencie znajdziemy wiele tekstów, w których autorzy odnoszą się do relacji władza – chrześcijanin. Wiemy, że stosunki te były w tamtym okresie bardzo trudne. Oględnie rzecz ujmując, chrześcijanie nie byli akceptowani, a najczęściej prześladowani. Mimo to w Biblii znajdujemy zachętę do posłuszeństwa władzy świeckiej i podporządkowywania się jej. Apostoł Paweł w Liście do […]