Biskup Jerzy Samiec

Bp Jerzy Samiec urodził się 27 marca 1963 roku w Cieszynie.

W 1983 roku rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 22 stycznia 1989 r. w kościele Pokoju w Zabrzu został ordynowany przez ks. bpa Janusza Narzyńskiego na duchownego luterańskiego i rozpoczął pracę jako wikariusz w parafiach w Zabrzu i w Gliwicach. W 1990 r. zawarł związek małżeński z Beatą Michałek.

W latach 1992 – 2009 był wpierw administratorem, a następnie proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach. W diecezji katowickiej odpowiedzialny był kolejno za duszpasterstwo młodzieżowe oraz ewangelizację i misję. Przez wiele lat był członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a w latach 2007-2009 pełnił funkcję prezesa Synodu, najważniejszego organu władzy w Kościele.

XII Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wybrał ks. Jerzego Samca na nowego Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Uroczyste wprowadzenie w urząd biskupa odbyło się 6 stycznia 2010 roku w warszawskim kościele Świętej Trójcy.

Od 2016 roku bp Jerzy Samiec jest prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej.

12 października 2019 r. ks. Jerzy Samiec został wybrany przez XIV Synod Kościoła na urząd zwierzchnika Kościoła na drugą 10-letnią kadencję.

30 maja 2019 bp Samiec został członkiem Rady Uczelni Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Biskup Jerzy lubi aktywnie spędzać czas wolny – jest zapalonym narciarzem, wraz z żoną chętnie jeździ na rowerze i zbiera grzyby, interesuje się psychologią społeczną, lubi gotować i czytać kryminały.