Luty 2020

W Nowym Testamencie znajdziemy wiele tekstów, w których autorzy odnoszą się do relacji władza – chrześcijanin. Wiemy, że stosunki te były w tamtym okresie bardzo trudne. Oględnie rzecz ujmując, chrześcijanie nie byli akceptowani, a najczęściej prześladowani. Mimo to w Biblii znajdujemy zachętę do posłuszeństwa władzy świeckiej i podporządkowywania się jej. Apostoł Paweł w Liście do […]