Czerwiec 2017

Różnorodność

W maju miałem przywilej uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Namibii. Brało w nim udział ponad 300 delegatów oraz około 700 obserwatorów. Było to bardzo różnorodne zbiorowisko ludzi z całego świata i różnych ras. To, co nas łączyło, to przynależność do Kościołów luterańskich. Przyznam, że do tej pory sceptycznie podchodziłem do sytemu kwotowego, […]