Marzec 2017

Czasami pod moimi tekstami pojawiają się komentarze. Są one bardzo różne, nierzadko krytyczne. Nie roszczę sobie prawa do posiadania jedynie słusznych poglądów, więc z zainteresowaniem wszystkie czytam. Zaciekawiła mnie jednak pewna prawidłowość. Wielu spośród tych, którzy wypowiadają się krytycznie, nie odnoszą się w swoich wypowiedziach do treści, które poruszam, ale oceniają moją postawę, przekonania czy […]