Styczeń 2017

Coraz częściej słychać postulaty, aby odrzucić tzw. „poprawność polityczną”. Według niektórych środowisk stała się ona nową formy cenzury wypowiedzi czy wręcz zuboża język, eliminując pojęcia uważane za obraźliwie. Zwolennicy odrzucenia „poprawności” twierdzą, że w imieniu wolności mają prawo do wyrażania poglądów i do posługiwania się takimi określeniami, jakie uważają za stosowne, a jednocześnie dostatecznie silne. […]