Październik 2016

Martin Luther King, baptystyczny pastor, lider ruchu praw obywatelskich w USA, działacz na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów, w mowie z 1963 r. wygłoszonej w Waszyngtonie, powiedział: „Mam marzenie, mam sen”, a następnie opisywał, jak powinno wyglądać społeczeństwo, w którym nikt nikogo nie dyskryminuje ze względu na rasę, pochodzenie, religię. „Mam marzenie, że pewnego dnia, na czerwonych […]